Fastighets- och företagmäklare

Fastighetstransaktioner & Analys


Fastighetsbyrån i Nyköping sköter fastighetstransaktioner och analyser på såväl bebyggda och obebyggda fastigheter. Vi ansvarar för hela transaktionsprocessen, alltifrån sökning efter lämpliga fastigheter och marknadsanalyser till koordinering mellan köpare och säljare för affärsavslutning.

Vi vill möjliggöra nya uppslag till transaktioner för våra kunder. Vi har massvis av olika typer av lokaler men främst lager- och logistikfastigheter runt om i Nyköping med omnejd. Vi har betydande erfarenhet av fastighetsmarknaden och med lyhördhet och engagemang erbjuder vi våra uppdragsgivare kreativa och värdeskapande lösningar för att ta tillvara potentialen för varje fastighet. Genom vår kunskap om det lokala marknadsläget ser vi till att det blir en optimal investering för köparen.