Avtalsprocess för bostadsrätt och villa

Avtalsprocess för bostadsrätt och villa

Om du ska sälja en fastighet och skriva över den från en ägare till en annan så finns det en del saker som kan vara bra att veta om, till exempel hur det egentligen går till och hur du gör det på rätt sätt. Du kommer att få lära dig allt om att skriva över en fastighet och villa, likväl som en bostadsrätt i denna artikel.

Att skriva över en bostadsrätt

När du säljer en bostadsrätt så kommer det att krävas ett kontrakt som juridiskt sätt överför ägandet av bostadsrätten från den gamla ägaren till den nya. Denna process kallas för överlåtelseavtal när det handlar om en bostadsrätt. Ett överlåtelseavtal ska innehålla en del olika saker som är speciellt viktiga att ha koll på, nedan kommer du att kunna läsa en lista på de saker som ska ingå i överlåtelseavtalet:

  • Alla handlingar måste vara skriftliga och ska undertecknas av både den nya och den gamla ägaren
  • Det ska finnas med diverse uppgifter om både den nya och den gamla ägaren
  • Kontraktet ska vara daterat och vara väldigt tydligt vad gäller bostadens beteckning och det pris som är överenskommet
  • Om du som är säljare av bostadsrätten har eller är varit gift, eller är sambo, så kan det i vissa fall krävas ett samtycke ges från din sambo, nuvarande fru eller exfru

Det finns skillnader mellan köpekontrakt och köpebrev

Köpekontrakt och köpebrev kan antas för att vara samma sak, men det är de inte riktigt, men det kan absolut vara väldigt lätt att förväxla dessa två. Enkelt förklarat så innehåller ett köpekontrakt några viktiga detaljer som har med försäljningen att göra och dessa detaljer krävs alltid för att själva köpet ska vara godkänt.

Ett köpebrev innehåller däremot inga villkor utan ett sådant fungerar ungefär som ett kvitto på att själva köpeskillingen är betald och klar. Detta köpebrev ska alltså skrivas när bostadsaffären är betald och klar.

Avtalsprocessen vad gäller fastighet

När du ska skriva över en villa till någon annan så ser processen ganska lika ut som den gör vid överskrivande av bostadsrätt. Men den stora skillnaden handlar om lagfart och processen hos lantmäteriet.

Det som ska stå i kontraktet är bland annat information om priset på fastigheten och sedan ska det finnas ett tydligt uttryck på att den som säljer bostaden överlåter den till den nya ägaren. Förutom detta så är det extremt viktigt att andra villkor utöver de vanliga villkoren står med i kontraktet, detta för att det annars lätt kan bli konflikt angående vad som är sagt och vad som inte är sagt. Om det är så att en villa ska överlåtas till flera stycken delägare så kommer det att behöva göras väldigt tydligt i kontraktet och då ska även dessa delägares andelar stå med. Det är också viktigt att det görs två kopior av själva kontraktet för att det inte i framtiden ska bli problem eller konflikter mellan en säljare och en köpare.

När köparen sedan har övertagit en fastighet så behövs det göras en ansökan om lagfart. En så kallad lagfart söks för att den nya ägaren av fastigheten ska registreras som ägare. Detta ska göras så snabbt som bara möjligt men absolut senast tre månader efter att själva köpeavtalet har upprättats. Det är dock viktigt att vara medveten om att det ställs två stycken olika villkor för att en ansökan om lagfart ska komma att godkännas. Dessa två villkor är väldigt enkla, fastighetens fastighetsbeteckning ska finnas med i ansökan och säljarens underskrift ska ha bevittnas av två olika personer.

Sammanfattning

Att sälja en bostad är något som kan vara komplicerat, i alla fall när det kommer till avtalsprocess och kontrakt skrivande. Även fast det finns många viktiga saker som måste stå med i ett kontrakt när man säljer en bostad så är ändå det allra viktigaste att båda parterna är enade och överens om det som står i kontraktet när båda parter skriver under. Något som är väldigt viktigt att tänka på och som ofta glöms bort är att det bör göras två kopior av själva kontraktet för att det inte ska bli några konflikter i framtiden om vad som sades och vad som inte sades när själv överskrivningen och köpet av fastigheten gjordes. När man ska skriva ett kontrakt för överlåtelse av bostad så finns det som sagt en del viktiga saker som ska stå med, bland annat så ska summan på hela bostaden stå med i kontraktet. Om säljaren och köparen kommer överens om något speciellt så ska även detta stå med i kontraktet, det är jätteviktigt. Det kan till exempel vara saker om själva betalningen av bostaden eller några andra slags villkor som säljaren och köparen har kommit överens om. När allt detta är klart och alla kontrakt är färdigskrivna så är hela köpet genomfört, godkänt och klart och köparen och säljaren behöver inte göra något mer angående själva köpet. Om det skulle uppstå något problem eller uppkomma någon konflikt är det viktigt att ta det med någon som vet vad som är sagt.