Fastighets- och företagmäklare

Lokaluthyrning


Vi hjälper er under dina uthyrningsuppdrag i Nyköping genom att agera som din representant genom hela uthyrningsförloppet. Du behöver inte ora dig över marknadsföring, visning, offerering, avtalsförhandling eller kontraktskrivning. Vi löser det åt dig!

Kunden är vår största prioritet och vi anpassar oss efter kundens behov. Därför erbjuder vi både heltäckande konsultation såsom enstaka punktinsatser. Med många år i branschen har vi hunnit skapa viktiga kontakter som bidrar med effektivitet både ur tid och pengarperspektiv. Du kan lita på att vi hittar hyresgäster till dina lokaler!

Vi prioriterar alltid affärsmässighet och effektivitet när vi bedömer vilka marknadsföringsaktiviteter som behöver sättas in för att så snabbt som möjligt hitta rätt hyresgäster till rätt hyresnivå för våra uppdragsgivare.